bg-image

Sponsoracties

Beste Vrienden,

 

Samen bouwen aan een prachtige toekomst!

We hebben jouw donatie hard nodig om datgene te bereiken waarvoor de Stichting staat.

 

Doneer op onze Stichtingsrekening IBAN

NL76INGB0005112880   Agus Lomy Stichting

 

Vermeld daarbij je naam en (email)adres, zodat we je persoonlijk kunnen bedanken…

En/of stuur je bedrijfslogo of profielfoto zodat we je op onze site bij onze Vrienden kunnen voegen!