bg-image

Reisverslag Juni 2014

Els de Bakker
 
Beste Familie en Vrienden,

 

In juni 2014 ben ik, Els de Bakker, namens de stichting in Indonesië op bezoek geweest bij de familie Lomy met de volgende opdracht:

 

1. Verantwoording ophalen van het schooljaar 2013-2014 van Hero, Maria en Novi
2. Bezoeken scholen en betalen van de schoolgelden van Hero, Maria en Novi.
3. Woonsituatie beoordelen en indien mogelijk nieuw contract huur betalen.

 

De schoolperiode is als volgt opgebouwd:

 

Kindergarden – kleuterschool – 2 jaar
SD – basisschool – 6 jaar
SMP – middelbare school onderbouw – 3 jaar
SMA – middelbare school bovenbouw – 3 jaar
Beroepsopleiding (bijv. politie of militaire academie) 3 jaar
Universiteit

 

SD, SMP en SMA worden aangeboden door het Gouvernement of door particuliere/religieuze organisaties (overwegend islamitisch, protestant of katholiek)

Gouvernementsscholen hebben lage schoolkosten, geen maandelijkse schoolbelasting, grote klassen, weinig leraren gemiddeld per klas. Daarnaast worden in de loop van het jaar allerlei kosten per keer in rekening gebracht zoals uniform, sokken, sportkleding, schoenen, schooltas, boeken).

Particuliere scholen hebben een vast tarief voor schoolgeld, uniform, boeken, extra activiteiten, schoolbelasting (SPP). De verschillende basisscholen die ik heb bezocht verplichten het schooljaar ineens voor 6 jaar te betalen (ik gok op binding van leerlingen).
 
Verantwoording ophalen van het schooljaar 2013-2014 van Hero, Maria en Novi
 
• Hero (nu 6 jaar) zat in dit schooljaar op de kleuterschool
• Maria (nu 7 jaar) heeft de 1ste klas op een Gouvernementsschool positief afgesloten
• Novi (nu 15 jaar) heeft de 3de klas van de SMP op een Gouvernementsschool met onvoldoende punten afgesloten om naar de SMA te kunnen.
 
Het maximaal aantal te behalen punten is 40 en Novi heeft 34,4 punten gehaald. Voor zover ik begrijp kan ze niet op deze school het jaar overdoen maar gaat ze nu naar de katholieke school. Het kan ook zijn dat dit juist is omdat ze daar kleinere klassen hebben en de begeleiding beter aansluit. Dat kreeg ik niet helemaal helder.
 
Ida, de moeder van Novi heeft onvoldoende verantwoording van het betaalde schoolgeld afgelegd: geen kwitantie aangeleverd. Dit maakte een sms-je van Novi eerder dit jaar duidelijk. Ze vroeg aan Rony of het schoolgeld wel betaald was. Domi haar oom heeft dit toen betaald en dit heb ik hem alsnog gegeven onder de voorwaarde dat Ida geen geld meer in handen krijgt. Domi heeft nauwgezet de boekhouding bijgehouden en het voorgeschoten geld bedroeg Rph 1.500.000 (± € 100,=)

 

 
Bezoeken scholen en betalen van de schoolgelden van Hero, Maria en Novi.
 
• Hero’s ouders willen erg graag dat Hero naar een protestante school gaat.
 
Verschillende argumenten: kleinere klassen, betere begeleiding maar vooral willen ze graag dat Hero zich niet het gedrag van islamitisch opgroeiende jongens eigen maakt. Ze wonen in een buurt waar het fanatisme toeneemt en op de gouvernementsschool is gemengd onderwijs.
 
Mijn indruk: Hero is vooral een kind dat buiten speelt en goede begeleiding om tot leren te komen nodig heeft. In Indonesië is spelend leren (spelletjes doen, aanbod van speelgoed dat het leren prikkelt) geen vanzelfsprekendheid is en dat hij het van school moet hebben. Ik heb 2 protestante scholen bezocht. Beide scholen eisen volgens reglement om schoolgeld voor 6 jaar ineens te betalen. Eén school viel af vanwege de te hoge kosten. De andere werd hij toegelaten en is ingeschreven.
 

 
• Maria is een leergierig meisje.
 
Krijgt op school ook Engels en liet mij thuis gelijk zien wat ze leerde en al die tijd hebben we eenvoudige zinnetjes geoefend. Zij blijft op de gouvernemensschool die vlak bij haar huis is en gaat naar de 2de klas. Het schoolgeld voor het volgende jaar is betaald inclusief sportkleding en sokken. Voor de overige kosten komend jaar heb ik Rph 1.000.000,= bij Domi achtergelaten.
 

 
• Novi doet het 3de jaar SMP over op een katholieke school.
 
Met haar een ernstig gesprek gehad over keuze en motivatie. Ze maakt een gesloten indruk. Is ook een puber met behoorlijk belastende omstandigheden thuis. Uitleg gegeven dat de Stichting haar helpt haar droom (beroepsopleiding politieacademie) te verwezenlijken maar dat zij keuzes maakt. Tranen waarbij omstandigheden ter sprake kwamen.
Gaf veel positieve ontwikkeling in de rest van de week. Bleek uiteindelijk meer punten te hebben behaald dan verwacht. Alleen voor wiskunde een onvoldoende.
 

 
Woonsituatie beoordelen en indien mogelijk nieuw contract huur betalen.
 
Het contract loopt 1 augustus 2014 af. Het huis is in een slechte toestand en de huiseigenaar doet hier niets aan. Domi en Yuni wonen in een huis met 2 slaapkamers.
 
Tijdens de moessontijd is het riool overgelopen en het hele huis onder de drek. Ze hebben een bedrijf moeten inschakelen om te helpen schoonmaken. Ik heb 1 tropische regenbuis meegemaakt waarbij binnen 2 uur het achterplaatsje een vijver was waar alles dreef. De foto’s laten het een en ander zien. Overal waar bouten in de muur zitten zie je het beton openbreken. Alles is verveloos, een groot mierennest naast de voordeur etc. Zij willen in de buurt van de school van Hero gaan wonen en bij voorkeur met 1 slaapkamer meer.
 
De hele week dat ik er was waren Maria en Novi bij hen. Zij vangen de kinderen vaak op. Daarnaast komt ook hun zus Atik na afloop van haar contract naar Indonesië. Tot nu toe tijdelijk maar zodra ze te oud wordt en het contract niet meer verlengd wordt dan voorgoed.
 
Afgelopen week sliepen we als volgt: Domi met 2 kinderen in 1 bed, Ina (oudste zus en autistisch) in een bed en Yuni en Novi op de grond in de huiskamer. De slaapkamers zijn niet groter dan een bed en een kast.
 
Ik heb toestemming gegeven om een ander huis te zoeken. Zoeken naar een huis doe je door rond te rijden in een wijk en te kijken waar een papier op een raam zit dat het te huur is. Dan ga je kijken, doet een aanbetaling en betaalt voor 2 jaar de huur als het contract ingaat. Hiervoor heb ik Rph 8.000.000,= (± € 505,=)achtergelaten.
 


 

Namens de familie Lomy willen wij alle donateurs graag hartelijk bedanken voor de fantastische bijdragen. Zonder deze bijdragen hadden wij deze steun niet kunnen bieden.
 
Met hartelijke groet,
 

Els de Bakker, Rony Eltink, Coby …., Monique de Mandt en Mischa de Vries